Policy för hälsa och säkerhet

Våra arbetsmiljövärderingar bygger på tanken om att välmående personal som trivs med sitt arbete skapar de kundvärden vi eftersträvar i vår målsättning.

Vår personal ska känna att vi tänker på deras hälsa och säkerhet. Genom att genomföra riskbedömningar med delaktighet både före och under produktion säkerställer vi detta.

Vi ska även förbättra den psykiska arbetsmiljön. Det är viktigt att personalen känner sig delaktiga i företagets processer och att mobbning och diskriminering inte förekommer.

Alla anställda inom företaget ska följa de instruktioner och rutiner som finns. Dessutom skall var och en vara uppmärksam på risker och genast rapportera nyupptäckta risker.

Kompetensutveckling är en naturlig del i vår verksamhet.

När vi anlitar externa tjänster ingår de i vår arbetsmiljöpolicy.

Vi skall följa gällande lagar, föreskrifter, förordningar, avtal och anvisningar inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöpolicyn är densamma för både måleriets verksamhet och för butiken.

Kontakt