Miljöpolicy

Vi ska ständigt förbättra våra service- och kunskapstjänster gentemot våra kunders krav och förväntningar. Vi producerar kvalitetsytor till professionella- och privata beställare.

Genom vårt integrerade ledningssystem säkerställer vi våra affärsrelationer från förfrågan till kundnöjdhet.

Vår produktionsprocess utgår från att skapa kundnytta/kundvärde och att upprätthålla ett effektivt flöde genom hela produktionsprocessen med minsta möjliga störningar och med hållbar långsiktig utveckling.

Produktionsprocessen är uppbyggd enligt nedan utifrån ständig kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar både för våra kund och vår personal. Produktionsprocessen bygger på kvalité, inre- och yttre effektivitet.

 • Kvalitetssäkring före produktion
 • Kvalitetsstyrning under produktion
 • Kvalitetskontroll efter produktion

 

Vår definition av kundnöjdhet i måleriet:  Den kvalité man tänkt sig med förväntan.

 • Förväntad hållbarhet på ytan
 • Förväntad skyddsförmåga utan spill och inga skador samt så lite störning som möjligt under arbetet
 • Leverans i tid enligt avtal
 • Kostnad i enlighet med beställd kvalité

 

Vår definition av kundnöjdhet i butiken: Den kvalité man tänkt sig med förväntan.

 • Produkter som motsvarar förväntningar vid användandet
 • Utbud av moderna produkter
 • Hög kompetens och kunskap
 • Leverans enligt avtal/överenskommelse
 • Vänligt bemötande och kort väntetid

 

Kvalitetspolicyn är densamma för både måleriets verksamhet och för butiken med undantag för definitionen av kundnöjdhet.

Kontakt