Kvalitetspolicy

Vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet för att minimera vår miljöpåverkan.

Vid inköp av varor, materiel och fordon samt vid upphandlingar av externa tjänster skall miljöaspekten väga tungt.

Vi följer lagar och förordningar.

Vi för statistik över avfall och drivmedelsförbrukning.

Vi genomför kontinuerliga utbildningar för vår personal i miljöfrågor och tar fram goda exempel för att minimera miljöpåverkan i vår produktion.

 

Miljöpolicyn är densamma för både måleriets verksamhet och för butiken.

Kontakt